Blog

Loslaten van oude relaties

Iedereen verandert continu. Nieuwe invloeden en voortschrijdende inzichten zorgen ervoor dat we onze meningen en ideeën steeds weer aanpassen. Je omgeving zal daar vaak in meebewegen, maar lang niet altijd. Soms maakt dat niks uit, je hoeft het niet in alles eens te zijn met de mensen om je heen. Het wordt lastiger wanneer de mensen om je heen de veranderingen in jou niet erkennen of, erger nog, afkeuren. Sommige mensen blijven steevast een beroep doen op je oude ik en je herkent jezelf steeds minder in de persoon met wie zij denken vrienden te zijn, of een relatie te hebben.

Afstand nemen
Dat is het moment waarop het verstandig kan zijn oude relaties los te laten. Of om afstand te nemen. Zodat je ruimte voor jezelf creëert om je vernieuwde identiteit te leven. Het kan hierbij gaan om liefdesrelaties, vriendschappen of relaties met familieleden. Zoals je oude opvattingen van jezelf hebt durven loslaten, zo mag je ook oude relaties loslaten. Deze hoeven niet voor het leven te zijn. Bedenk dat je leven is als een reis waarin je bepaalde fasen deelt met de een en andere fasen met een ander. Soms kom je later weer bij elkaar terug, maar dat hoeft niet.

Tijdig loslaten
De kunst van het loslaten is weten wanneer het tijd is om dit te doen. Te vroeg zou zonde zijn, maar het gebeurt vaak uit angst, bijvoorbeeld angst voor een diepere verbinding. Je hart gaat open voor een ander en de kwetsbaarheid van die situatie maakt dat je je (te) snel terugtrekt. Jammer genoeg mis je daardoor ook een heleboel potentiële ervaringen met die persoon. Te laat loslaten of afstand nemen gebeurt ook vaak, mensen blijven elkaar te lang vasthouden. Met als gevolg veel stress, frustratie en teleurstelling. Vrienden voor het leven klinkt prachtig, maar werkt in veel gevallen simpelweg niet. Wanneer je je verwachtingen hierover realistisch hebt, is dat ook helemaal niet erg. Wees dankbaar voor de gedeelde tijd en ervaringen en ga verder.

Waar de ene deur sluit, gaat een andere open
Want wanneer je oude, niet langer passende, relaties loslaat komt er ruimte voor nieuwe. De mensen die dan langskomen, passen bij je nieuwe ik. Zij sluiten aan bij je behoeftes van dat moment of helpen je bij jouw ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kunnen overigens zo hoogdravend zijn als waar je op dat moment behoefte aan hebt. Misschien zoek je spirituele diepgang, groter besef van ons politiek systeem of leuke nieuwe uitgaansvrienden voor je weekend. Het gaat erom wat jij op dat moment nodig hebt. Deze nieuwe relaties kunnen trouwens wederom tijdelijk zijn, sterker nog: het is waarschijnlijker dat ze niet een leven lang meegaan dan wel. Tenslotte blijf je je hele leven doorreizen. Hopelijk word je van deze doorreisgedachte blij, zie je het leven als een groot avontuur. Waarbij je ondertussen een schat aan ervaringen met veel mensen opdoet.

Mocht je er behoefte aan hebben samen met mij jouw bestaande relaties onder de loep te nemen, stil te staan bij oude relaties of kijken hoe je gewenste relaties in je leven kunt verwelkomen, neem dan vooral contact met me op!

ball-3371541_1920