COACHING

Herken je een of meer van de volgende gedachten?

  • Ik moet veranderingen doorvoeren, maar hoe krijg ik mijn weerstand leverende team hierin mee?
  • Ik heb een onafhankelijk iemand nodig om van gedachten te wisselen, maar wie?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik goed geïnformeerd ben over wat er écht speelt op de werkvloer?
  • Ik heb het op dit moment naar mijn zin in mijn huidige functie, maar ik merk dat ik over niet al te lange tijd een nieuwe uitdaging nodig heb, hoe ga ik dat aanpakken?
  • Hoe kan ik een goede band met mijn leerlingen en docenten opbouwen zonder mijn autoriteit te verliezen?
  • Elke week kom ik uren tekort om alles gedaan te krijgen en nog liggen er altijd stapels werk op me te wachten. Hoe kan ik hier effectiever mee omgaan?
  • Hoe bereik ik zoveel mogelijk en bewaak ik tegelijkertijd mijn grenzen in een gesprek met mondige ouders?

Aan het roer staan van een eigen afdeling of gehele school is prachtige uitdagende taak. Je bent medeverantwoordelijk voor een groot en belangrijk proces binnen de samenleving: de vorming van leerlingen door scholing.

Geen dag is hetzelfde in de dynamische schoolomgeving en je hebt te maken met vele spelers. Van leerlingen en ouders tot jouw eigen docenten, van ondersteunend personeel tot de (overkoepelende) schoolbesturen, maar ook met de buren van de school en eigenlijk simpelweg iedereen die op je professionele pad komt. Jij trekt de kar en bent verantwoordelijk.

Als hoofd van een bepaalde afdeling of school heb je een divers takenpakket. Financiën, contacten met ouders en leerlingen, aansturen en aannemen van docenten en staf, kwaliteitsbewaking op inhoudelijk en processueel gebied enzovoort.
Dit kan veel werkplezier opleveren, maar het kan ook leiden tot veel zorgen. Misschien doordat een deel van de taken niet goed bij jouw kwaliteiten past en je daar keer op keer tegenaan loopt. Of omdat je een chronisch tekort aan tijd hebt, doordat je elke taak té zorgvuldig uitvoert. Niets menselijker dan af en toe met je handen in het haar zitten en je afvragen hoe je de zaken anders aan kunt pakken.
Een veilige en prettige manier om erachter te komen hoe je dit kunt doen is door de hulp van een coach in te schakelen.

Wellicht herken je je niet in het bovenstaande, maar voorzie je een toekomstig probleem. Om persoonlijke redenen, zoals door een afnemende interesse in je huidige functie of een veranderde privé-situatie. Of door redenen buiten jezelf, zoals aangekondigde reorganisatieplannen waar je goed uit wilt komen. Een onafhankelijke coach kan je in dergelijke gevallen helpen inzicht te krijgen in jezelf.

Samen analyseren we je huidige (werk)situatie en onderzoeken we wie jij op dit moment van je leven bent. Wat jij nodig hebt, waar je goed en minder goed in bent en waar je gelukkig van wordt. We kijken welke werk- en denkpatronen je hebt en welke we toe zijn aan hervorming, zodat ze jou beter dienen. Al vooruitkijkend op de door jou gewenste toekomst bepalen we welke stappen, gedragsveranderingen of keuzes daartoe leiden.

Door mijn ervaring als schoolleider begrijp ik goed wat je rol op school inhoudt en met welke krachten je te maken hebt. Doordat ik echter niet daadwerkelijk in jouw functie zit, heb ik een ander perspectief. Hiermee help ik je graag zodat jij een groter inzicht in jezelf en jouw mogelijkheden krijgt. Indien dit je aanspreekt, nodig ik je uit contact met me op te nemen.

WERKWIJZE

Het eerste contact zal altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek zijn om na te gaan of er een klik is en of onze verwachtingen met elkaar overeenkomen.

Indien dit gesprek een positieve uitkomst heeft, kiezen we gezamenlijk de (voorlopige) invulling van het verdere traject.

Het traject bestaat uit:
– een eenmalig gesprek of een reeks gesprekken
– een keuze voor de locatie: op school, in de natuur of bij School&Co
– eventueel een meeloopdag(deel) op school

Hierop zijn allerlei varianten mogelijk en dit hoeft ook niet voorafgaand aan het traject vast te staan. Aan het eind van elke ontmoeting zullen we kort stilstaan bij de effectiviteit  van de coaching. We bepalen of we op dezelfde voet verder gaan of de aanpak veranderen.

CONSULTANCY

Elke school heeft zijn eigen cultuur en eigen dynamiek. Dit kan iets opbouwends en positiefs zijn, maar het kan ook leiden tot ongewenste situaties. Als het laatste het geval is ondermijnt dit de potentie van de school en daarbij het succes van alle leerlingen en andere betrokkenen.
Hetzelfde geldt wanneer scholen in verandertrajecten terecht komen, door fusies, inkrimping of uitbreiding van de school. Het is erg belangrijk op zo’n moment de vorming van de nieuwe cultuur en dynamiek voldoende aandacht te geven, zodat deze direct zo vormgegeven kan worden als gewenst.

In alle situaties begint dit met luisteren. Wat speelt er? Welke omstandigheden zijn bepalend, welke gevoelens overheersen? Welke angst hebben docenten, staf en andere betrokkenen?
Daarna moet er al dan niet wat mee gedaan worden, afhankelijk van de gemaakte keuzes. Openheid hierover is erg belangrijk, goede communicatie leidt ertoe dat mensen zich serieus genomen voelen, zelfs als de uitkomst anders is dan zij hadden willen zien.

Het kan bijzonder lonend zijn hiervoor iemand in te zetten die dit proces begeleid en hiervoor verantwoordelijk is. Zodat alle relevante informatie boven tafel komt en beschikbaar is voor besluitvorming die gericht is op het gewenste schoolklimaat.

Ik heb hier veel ervaring mee opgedaan in de reorganisaties op de verschillende scholen waar ik heb gewerkt. Daar heb ik gezien wat werkt en wat niet. Mijn sterke kant hierbij is dat ik in staat ben tussen de regels door te lezen, snel te achterhalen waar het mensen echt om gaat, wat de pijnpunten en bepalende gevoelens zijn.

Graag gebruik ik mijn ervaring en kunde in de ondersteuning van anderen die voor een dergelijk veranderproces in de school staan.
Mijn rol kan zo klein of groot zijn als gewenst en inhoudelijk zijn er diverse mogelijkheden:
– de begeleiding van teams richting verandering
– ondersteuning van het schoolmanagement, eventueel via individuele coaching
– observaties en advisering daarover
– enzovoort

Sta je als schoolleider voor veranderingen zoals hierboven beschreven en ben je geïnteresseerd in mijn ondersteuning? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een leven niet onderzocht is een leven niet geleefd - Socrates