COACHING

Herken je een of meer van de volgende gedachten?

  • Hoe kan ik mijn leerlingen bereiken, het lijkt soms wel alsof we een andere taal spreken?
  • Ik heb een passie voor mijn vak, maar die wordt continu ondergesneeuwd door alle organisatie rondom mijn lessen, hoe kan ik daar effectief mee omgaan zodat ik het leeuwendeel van mijn energie weer in mijn passie kan steken?
  • Als het aan mij lag zou zoveel op school anders georganiseerd worden, maar hoe kan ik mijn stem laten klinken zodat zij gehoord wordt?
  • Ik ben al vele jaren docent, maar ik vind het helemaal niet leuk meer. Hoe kan ik mijn werkplezier hervinden? Of past een andere carrière beter bij mij?
  • De ouders en schoolleiding trekken de hele tijd aan me, hoe kan ik daar effectief mee omgaan?
  • Ik ga re-integreren en kan hier heel goed de hulp van een onafhankelijke partij bij gebruiken!

Je wordt docent omdat je een passie hebt voor je vak, een liefde voor werken met jongeren of misschien omdat je studie simpelweg tot docentschap leidt. Vervolgens wordt je gedurende je carrière als docent met vele veranderingen geconfronteerd. Nieuwe wet- en regelgeving, reorganisaties binnen de school en de invloed van schoolleiding, collega’s, ouders en leerlingen zorgen voortdurend voor beweging. Dit kun je als prettig ervaren, maar het kan ook ertoe leiden dat je vastloopt of ervoor vreest dat dit in de toekomst gaat gebeuren.

Ook je persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt. Mijn ervaring als docent heeft me geleerd dat hoe je als docent in je vel zit erg bepalend is voor het verloop van je lessen. Je slecht voelen resulteert vaak in een moeizaam verlopende les, bovenop dat je je al niet goed voelde! Als dit éénmalig is, is dat een deel van het leven en helemaal niet erg. Maar als het gedurende langere tijd het geval is dankzij een lichamelijke of psychische ziekte of door een aandacht vragende situatie in de privésfeer, kan dit bijzonder zwaar zijn.

Coaching kan op zulke momenten uitkomst bieden. Het kan bijzonder nuttig en prettig zijn om met een iemand van gedachten te wisselen over de problematiek en uitdagingen die je tegenkomt.
Het is goed mogelijk dat je de behoefte aan coaching zelf hebt. Tenslotte heeft niemand alle wijsheid in pacht en getuigt het juist van wijsheid dit te onderkennen en jezelf toe te staan je op deze manier verder te ontwikkelen.
Maar de vraag naar coaching kan ook voortkomen uit een functionerings- of beoordelingsgesprek, al dan niet vrijwillig. Vaak gaat het dan om de ontwikkeling van specifieke competenties. Of om het in kaart brengen van een nog niet helder gekregen vraagstuk, omdat duidelijk is dat iets je blokkeert, maar niet duidelijk is wat dat precies is.

We analyseren je huidige (werk)situatie en onderzoeken wie jij op dit moment van je leven bent. Wat jij nodig hebt, waar je goed en minder goed in bent en waar je gelukkig van wordt. We kijken welke werk- en denkpatronen je hebt en welke we toe zijn aan hervorming, zodat ze jou beter dienen. Al vooruitkijkend op de door jou gewenste toekomst bepalen we welke stappen, gedragsveranderingen of keuzes daartoe leiden.

Vaak zijn er coaches op school aanwezig, maar door het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van een coachingstraject kan het wenselijk zijn de hulp in te roepen van een onafhankelijke coach buiten de eigen organisatie. Meestal zijn hier goede (financiële) afspraken met de eigen leidinggevende over te maken.

Vanuit mijn ervaring als docent en schoolleider heb ik goed zicht op de verschillende kanten van de schoolpraktijk. Bovendien ben ik als coach onafhankelijk en is mijn enige doel jouw inzicht en succes in je (werkende) leven te vergroten. Als dit je aanspreekt, nodig ik je graag uit contact met me op te nemen.

WERKWIJZE

Het eerste contact zal altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek zijn om na te gaan of er een klik is en of onze verwachtingen met elkaar overeenkomen.

Indien dit gesprek een positieve uitkomst heeft, kiezen we gezamenlijk de (voorlopige) invulling van het verdere traject.

Het traject bestaat uit:
– een eenmalig gesprek of een reeks gesprekken
– een keuze voor de locatie: op school, al wandelend in de natuur of bij School&Co
– een lesbezoek kan onderdeel uitmaken van het traject

Hierop zijn overigens allerlei varianten mogelijk en dit hoeft ook niet voorafgaand aan het traject vast te staan. Aan het eind van elk gesprek zullen we kort stilstaan bij de effectiviteit  van de coaching. We bepalen of we op dezelfde voet verder gaan of de aanpak veranderen.

Het enige bewijs van gedegen kennis is het vermogen te onderwijzen - Aristoteles