COACHING

Herken je een of meer van de volgende gedachten?

  • Hoe kan ik mijn kind motiveren voor school?
  • Wat gaat er toch om in dat hoofd van mijn kind?
  • Mijn kind komt steeds gefrustreerder/verdrietiger/bozer uit school, hoe kan ik helpen?
  • Is het verstandig ons kind naar een andere school te sturen?
  • Hoe kan ik effectief het gesprek aangaan met de docent van mijn kind?
  • Hoe kan ik mijn kind effectief ondersteunen in de zoektocht naar de juiste studie en loopbaan?
  • Mijn kind blijkt hoogbegaafd, wat betekent dat voor mij en hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden?

Als ouder(s) heb je de bijzonder mooie, ingewikkelde en intense taak je kind(eren) groot te brengen. Dit gaat vaak goed, maar het kan ook vele vragen en zorgen opleveren. Bijvoorbeeld over de schoolcarrière van je kind.
Je kind vertelt thuis niks en jij tast in het duister wat er zoal gebeurt op school en in het hoofd van je kind. Je vraagt je af hoe je je kind gemotiveerd houdt voor school. Je wilt weten wat docenten precies bedoelen met bepaald commentaar? Of je kind lijkt gewoonweg nergens naar te luisteren, hoe kun je hem/haar wel bereiken? En hoe kun je effectief sturen op goede resultaten bij je kind, of dat nou gaat om resultaten in cijfers, gedrag of mate van geluk?

Je wilt niks dan het beste voor hun kind, maar het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wat dat is. Coaching kan een goede manier zijn te onderzoeken wat dit in jouw specifieke geval is. Het helpt je inzicht te krijgen in jouw gedragspatronen en het effect ervan op je kind. Het kan je duidelijk maken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt en waarom je wel of geen zorgen hoeft te maken. Het helpt je helder te krijgen of dat wat jij wilt bereiken met jouw kind daadwerkelijk wordt bereikt door jouw concrete gedrag als opvoeder.

Als coach met veel ervaring met leerlingen en leerlingbegeleiding heb ik in de loop der jaren veel inzicht gekregen in het hoe en waarom van het gedrag van kinderen. Daarbij heb ik het voordeel van een zekere afstand: ik word niet gehinderd door de ontwikkelde dagelijkse dynamiek thuis, welke een behoorlijke impact kan hebben op de onderlinge verhoudingen.

Als je je in het bovenstaande herkent en ik je van dienst kan zijn, nodig ik je van harte uit contact met me op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

WERKWIJZE

Wat kun je verwachten als je contact opneemt met School&Co?

Elk traject begint met een kort vrijblijvend kennismakingsgesprek, in persoon of telefonisch.
Het doel van dit gesprek is:
– een eerste indruk van elkaar te krijgen
– de coachingsvraag bespreken
– de wederzijdse verwachtingen kort te bespreken.

Bij een positieve uitkomst spreken we een vervolg af dat past bij jou als ouder en je coachingsvraag.
Dit kan bestaan uit:
– een eenmalige afspraak of een reeks gesprekken
– individuele gesprekken, gezins- of ouder-kindgesprekken
– een keuze voor de locatie, binnen of buiten (een wandeling in de natuur kan goed ondersteunend helpen)

Elk traject kent zijn eigen dynamiek en samen streven we ernaar het zo in te richten dat het grootste resultaat geboekt kan worden. Dit betekent dat er allerlei varianten en/of alternatieven mogelijk zijn op de bovenstaande punten en dit hoeft niet al voorafgaand aan het traject vast te staan.
Aan het eind van elk gesprek zullen we kort stilstaan bij de effectiviteit  van de coaching. We bepalen dan of we op dezelfde voet verder gaan of de aanpak veranderen.

HOOGBEGAAFD

Hoogbegaafd zijn betekent dat je een hoog IQ hebt. Je kunt stellen dat een gemiddeld IQ in Nederland ruim 100 is. Onder de 70 spreken we over zwakbegaafd, vanaf 130 over hoogbegaafd. Ongeveer 1 op de 30 mensen heeft een IQ hoger dan 130. Ongeveer 1 op de 100 heeft een IQ boven de 140.
Oftewel: hoogbegaafd zijn is allesbehalve uitzonderlijk en een hoogbegaafde is qua IQ net zover verwijderd van het gemiddelde als iemand die zwakbegaafd is.

Zelf noem ik hoogbegaafdheid liever het hebben van een (veel) meer dan gemiddeld aantal hersenverbindingen. Waardoor er veel meer mogelijkheden zijn, maar je ook gemakkelijker kan verdwalen in die overvloed van mogelijkheden.

Hoogbegaafdheid wordt vaak vertaald naar heel slim zijn en er wordt ook automatisch aangenomen dat hoogbegaafde kinderen het (heel) goed doen op school. Dat kan zeker het geval zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het schoolsysteem is in beginsel ook niet gericht op deze groep, maar op gemiddeld begaafden.

Ook bestaat het misverstand dat hoogbegaafden opvallend anders zijn en vaak sociaal niet erg handig. Dat is natuurlijk onzin, het is onmogelijk een zo grote groep mensen dezelfde eigenschappen toe te dichten. Hoogbegaafden heb je in alle kleuren en smaken, net zoals dat geldt voor normaal begaafden of zwakbegaafden.

Op internet circuleren diverse rijtjes met hoogbegaafdheidskenmerken. Deze kunnen behulpzaam zijn, maar je ook op het verkeerde been zetten. Want sommige hoogbegaafden vervelen zich helemaal niet op feestjes, zijn wel teamspelers, zijn wel populair op school, anders dan dergelijke rijtjes vaak noemen.

Mijn ervaring heeft me geleerd dat er maar vier kenmerken van hoogbegaafdheid te benoemen zijn: perfectionisme, een groot rechtvaardigheidsgevoel, hypergevoeligheid en een kritische houding. Dit komt overeen met wat Tessa Kieboom in haar boek ‘Hoogbegaafd’ schrijft.
Vervolgens kunnen bepaalde kenmerken ook gecamoufleerd zijn. Perfectionisme kan zijn omgeslagen naar faalangst, want niks doen en het resultaat van niks-doen accepteren kan makkelijker zijn dan je best doen en jouw ware, misschien niet zo goede resultaat accepteren. Een kritisch kind kan door zijn ongepolijste wijze van kritiek uitoefenen op school als een klier worden gezien, of brutaal of onaangepast. Een hypergevoelig kind kan een muurtje om zichzelf heen hebben gebouwd om niet meer alles te hoeven voelen.

Als ouder is een hoogbegaafd kind vaak een extra uitdaging, simpelweg omdat je niet kunt leunen op de kennis van de massa. Je kind is niet gemiddeld en gemiddelden zijn dan ook vaak niet van toepassing. Waarschijnlijk kun je wel het nodige putten uit je eigen ervaringen, want aangezien IQ 50% erfelijk is en ook nog een 25% bepaald wordt door de omgeving, is er een grote kans dat je zelf ook (onbewust) hoogbegaafd bent, of familieleden hebt voor wie dit geldt. Maar helaas is dit niet voor iedereen het geval of voldoende ondersteunend en kun je behoorlijk vastlopen en op veel onbegrip stuiten.

Als coach kan ik je verder helpen. Met mijn ervaring als schoolleider en in hoogbegaafdheid gespecialiseerd leerlingbegeleider, maar bovenal omdat ik zelf hoogbegaafd ben en ervaringsdeskundige ben.

Je kunt bij mij terecht voor:
– algemene coaching, waarbij de hoogbegaafdheid een onderdeel is van het coachingsvraagstuk
– specifieke begeleiding van ouder en/of kind, gericht om hoe om te gaan met hoogbegaafdheid
– een informatief gesprek over hoogbegaafdheid, toegespitst op jouw kind en mogelijk in voorbereiding op een gesprek met school
– andere hoogbegaafdheid gerelateerde vragen

Mocht je gebruik van mijn kennis en ervaring willen maken, dan nodig ik je uit vrijblijvend contact met me op te nemen.

We leren niet voor de school, maar voor het leven - Seneca